Comitetul de selecție

Comitetului de Selecție:

Autorități publice locale:

PREȘEDINTE: Stoian Letiția – Comuna Semlac – Rural

MEMBRU: Cheșa Ilie – Comuna Secusigiu – Rural

Organizații nonguvernamentale:

MEMBRU: Toth Paraschiva-Ghizela – Asociația “Pro Pir Kult” – Urban

Mediul de afaceri:

MEMBRU: Cazacu Alexandru – S.C. Agroprosper Cazacu S.R.L. – Rural

MEMBRU: Sabău Florin Alin Specialist Cadastru Geodeziei și Cartografiei – Rural

Regulament de lucru comitet de selectie