RAPORT de selecție intermediar

Publicat în 10.03.2022

În data de 10.03.2022 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru un proiect depus pe masura M1.1(1B) din cadrul SDL GAL LMJ:

Raport_selectie_Intermediar_Masura1.1(1B)

Publicat în 13.01.2022

În data de 13.01.2022 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru două măsuri din cadrul SDL GAL LMJ:

Măsura 5(6A) – Înființarea de activități neagricole  RAPORT_DE_SELECTIE_INTERMEDIAR_M5(6A)

Măsura 7(6B) – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) RAPORT_DE_SELECTIE_INTERMEDIAR_M7(6B)

Publicat în 20.07.2021

În data de 20.07.2021 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru două măsuri din cadrul SDL GAL LMJ :

Măsura 1.1(1B) „Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere pentru diversificarea activităților rurale”: 

RAPORT_DE-SELECTIE-INTERMEDIAR_M1(1B)

Măsura 7(6B) Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)”:

RAPORT_-DE-SELECTIE-INTERMEDIAR_M7(6A)

Publicat în 08.04.2021

În data de 08.04.2021 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru două măsuri din cadrul SDL GAL LMJ :

Măsura 3(3A) – Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produse locale:  Raport-de-selectie-INTERMEDIAR-M3(3A)

Măsura 5(6A) – Înființarea de activități neagricole: Raport-de-selectie-INTERMEDIAR-M-5(6A)

În data de 05.11.2020 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru măsura 2.1 (2A) “Ferme mici și mijlocii” din cadrul SDL GAL LMJ:

RAPORT-intermediar-selectie-proiecte-M2.1.(2A)-Ferme-mici-si-mijlocii

În data de 21.01.2020 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru măsura 1.2 (1C) “Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă” din cadrul SDL GAL LMJ:

Raport Intermediar M 1.2 GAL LMJ

Publicat în 22.01.2020.

În data de 17.12.2019 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru măsura 6 “Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” din cadrul SDL GAL LMJ:

Raport de selectie Intermediar M 6 17 decembrie 2019

În data de 07.06.2019 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru măsura 4 “Dezvoltarea satelor” din cadrul SDL GAL LMJ:

Raport de Selecție Intermediar M.4

În data de 07.12.2018 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecție intermediare pentru măsura 5 “Înființarea de activități neagricole” din cadrul SDL GAL LMJ:

RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR M 5 din 07.12.2018

În data de 07.12.2018 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecție intermediare pentru măsura 6 “Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” din cadrul SDL GAL LMJ:

RAPORT DE SELECITE INTERMEDIAR M 6 din 07.12.2018

În data de 12.09.2018 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru măsura M 2.1. “Ferme mici și mijlocii” din cadrul SDL GAL LMJ:

Publicat în data de 12.09.2018 – Raport Intermediar m 2.1 12.09.2018

Erată la Raportul de selectie intermediar M 5: Erata la Raportul de selectie intermediar M 5 din 26.04.2018

În data de 17.05.2018 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru măsura M 2.2. “Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole” din cadrul SDL GAL LMJ:

Raport Intermediar din 17.05.2018 M 2.2

În data de 26.04.2018 Comitetul de Selecție s-a întrunit în vederea selecției intermediare pentru 3 măsuri lansate de GAL  LMJ, după cum urmează:

  1.  M 4 – ” Dezvoltarea satelor” Raport de Selectie intermediar M.4 (6B)
  2. M 5 – “Înființarea de activități nonagricole” Raport de Selectie intermediar M.5 
  3. M 2.1 – “Ferme mici și mijlocii” Raport de Selectie intermediar M.2.1

În 14.12.2017 Comitetul de Selecție s-a întrunit din nou pentru a valida selecția intermediară pentru 7 proiecte pe măsura 4 “Dezvoltarea satelor”:

Raport intermediar 14.12.2017 GAL LMJ

Comitetul de Selecție al proiectelor s-a întrunit în scopul selecției intermediare ale proiectelor depuse în cadrul Apelului de Selecție Nr.1, aferent Măsurii 4 (6B) “Dezvoltarea Satelor”

Raport de Selectie Intermediar 09.11.2017