Apeluri de Selecție

 

APEL DE SELECȚIE MĂSURA 4 (6B)

Asociația Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”

Apel de selecție Nr. 2 aferent

Măsurii 4 (6B) “Dezvoltarea satelor”

 

Data lansării apelului de selecție: 7 Noiembrie 2017

Măsura 4 (6B) “Dezvoltarea satelor”

Tipuri de beneficiari eligibili:

  • UAT-urile din teritoriul GAL;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local.

Fonduri disponibile: 1.128.865 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 87.000 euro

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

  • Data limită de primire a proiectelor: 17 noiembrie 2017
  • Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”, Oraș Pecica, str. 2, nr. 132, de Luni până Vineri, în intervalul orar 900-1200

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 4 (6B) disponibil pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro.

Pentru informații suplimentare vă așteptăm la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”, Oraș Pecica, str. 2, nr. 132, pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro sau la telefon: 0733-059 283.

De asemenea, la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” puteți găsi versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent Măsurii 4 (6B).

 

Apel de selecție Măsura 4 scurt Noiembrie 2017

Apel de selecție Măsura 4 detaliat Noiembrie 2017